Faq

Najczęściej Zadawane Pytania

Jaki jest pogląd Ruchu na temat obecnych problemów społecznych?

Ruch Zeitgeist bardzo się różni od większości organizacji aktywistycznych czy ruchów politycznych pod względem poglądów na temat większości problemów społecznych istniejących w dzisiejszym świecie.

Krótko mówiąc według naszego Ruchu, to obecny System Społeczny, jest uważany za źródło ludzkich zachowań prowadzące do problemów takich jak korupcja, zanieczyszczenie środowiska, wojny, marnotrastwo surowców a za czym idzie, upadku moralnych wartości.

Najnowsze badania z dziedziny psychologii i socjologii dowodzą że ludzie w swoich działaniach są podatni na wpływ otaczającego ich środowiska, i jeśli negatywne zachowania są przez nie nagradzane, to będą one się zawsze utrzymywać. Na przykład, obecnie jest przyjęte że sytuacja w której korporacja w celu zaoszczędzenia na utylizacji swoich odpadów doprowadza do zanieczyszczenia środowiska jest kwestią "moralną". Wielu wtedy wykrzyknie, że to ludzie w radzie zarządu takiej korporacji muszą być niemoralni i zdeprawowani dlatego że pozwalają na takie rzeczy. Ale problem leży w innym miejscu a polega na tym że właśnie takie założenie jest samo w sobie błędne. Jeśli żyjemy w systemie, który pozwala firmie na "zaoszczędzenie pieniędzy" w celu bycia bardziej "ekonomicznie wydajnym", także tymi nieetycznymi metodami, dlaczego zakładamy że nie powinno to mieć miejsca ?, Pamiętając że nasz obecny system jest oparty na konkurowaniu między sobą, do osiągnięcia jak największej przewagi nad innymi.

Innymi słowy, zdeprawowane praktyki będą wciąż utrwalane, a rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzanie coraz to nowych praw i regulacji nie przyniesie długotrwałego skutku. Racjonalnym rozwiązaniem może być stworzenie takiego systemu społeczno-ekonomicznego, który nie będzie nagradzać tego typu negatywnych zachowań. Prawa są jedynie "łatkami" doklejanymi do obecnego systemu, które mają działać przeciwko jego fundamentalnej logice.

I podczas gdy TZM prowadzi zbiórki żywności dla ubogich, oraz inne programy mające na celu pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami, nieodłącznie związanymi systemem w jakim zyjemy, to nie jest uważane że takie akcje są ostatecznym rozwiązaniem problemu lecz jedynie przeciwdziałanie jego objawom. Uważamy że prawdziwym rozwiązaniem będzie fundamentalna zmiana w naszym systemie, wywołana zmianą naszych wartości moralnych i zachowań.

Ten temat jest zbyt obszerny by w całości go omówić w tym miejscu, prosimy o odniesienie się do naszych materiałów, które traktują te zagadnienie w bardziej szczegółowy sposób.


Za : http://www.thezeitgeistmovement.com/faq#faq3
Tłumaczenie:  Rafał Kojta i Ekipa TZM Polska

Czy Ruch Zeitgeist związany jest z serią filmów Petera Josepha?

Nie. Choć termin "Zeitgeist" występuje w tytułach filmów Petera Josepha: "Zeitgeist: The Movie", "Zeitgeist: Addendum" i "Zeitgeist: Moving Forward", treści filmów nie należy, z założenia łączyć z "Ruchem Zeitgeist". Ze względu na popularność filmów, ogólne przesłanie poszukiwania prawdy, pokoju i równowagi w społeczeństwie, filmy te były jedynie inspiracją dla powstania "Ruchu Zeitgeist".

Termin "Zeitgeist" definiuje się jako "intelektualny, moralny i kulturalny klimat epoki". Termin "Ruch" po prostu oznacza "ruch" i zmiany. Dlatego Ruch Zeitgeist jest organizacją, która zachęca do zmian, głównie w intelektualnej, moralnej i kulturalnej sferze życia społeczeństwa. Religia, teorie spiskowe dotyczące terroryzmu czy ekonomi nie są związane z ruchem i są jedynie wyrazem osobistych przekonań Petera Josepha. Niestety zdarzają się osoby, które błednie twierdzą, że Ruch "wspiera teorie spiskowe", lub "jest antyreligijny". Faktem jest, że nie istnieje związek Ruchu z tego typu działalnością. Jedynym celem ruchu jest zmiana obecnego systemu społeczno-ekonomicznego.

Jeśli nie wiesz, kim jesteśmy w rzeczywistości, przejrzyj naszą literaturę i materiały wideo/wykład na tej stronie.


Za : http://www.thezeitgeistmovement.com/faq#faq11
Tłumaczenie:  Robert Andrzejczyk i Ekipa TZM Polska

Jaki jest cel, misja Ruchu Zeitgest?

Ruch Zeitgeist, powstały w 2008 roku, jest organizacją poparcia zrównoważonego rozwoju prowadzoną przez społeczność bazującą na aktywizmie i budowaniu świadomości poprzez sieć globalnych/lokalnych oddziałów, zespoły projektowe, coroczne wydarzenia, działalność charytatywną i media.

Ruch skupia się głównie na uznaniu, że większość problemów społecznych, które nawiedzają gatunek ludzki w dzisiejszych czasach, nie są wyłącznym skutkiem korupcji instytucjonalnej, niedostatku, polityk rządowych, wybrakowania ludzkiej natury ani innych powszechnie przyjmowanych przyczyn.

Problemy takie jak bieda, korupcja, kryzys, bezdomność, wojny, głód i tym podobne wydają się być „symptomami” zrodzonymi z przestarzałej struktury społecznej. Chociaż pośrednie etapy reform i tymczasowe wsparcie wspólnotowe są dla ruchu istotne, to jednak nadrzędnym celem jest instalacja nowego społeczno-ekonomicznego modelu bazującego na technicznym zarządzaniu zasobami i dystrybucją dóbr poprzez naukową metodę rozwiązywania problemów i znajdowania rozwiązań.

Taka „Gospodarka prawa naturalnego” lub „Gospodarka oparta o zasoby” (ang. Resource-Based Economy / Natural Law Economy) polega na bezpośrednim, technicznym podejściu do zarządzania społeczeństwem, w przeciwieństwie do podejścia pieniężnego czy politycznego. Chodzi o uaktualnienie funkcjonowania społeczeństwa do najbardziej zaawansowanych i sprawdzonych metod, jakie nauka nam może zaoferować, porzucając szkodliwe ograniczenia, jakie nakłada na nas obecny system wymiany pieniężnej, zysków, korporacji i innych struktur.

Ruch jest wierny tokowi rozumowania, a nie postaciom czy instytucjom. Innymi słowy utrzymuje pogląd, że poprzez społecznie nakierowane badania i zweryfikowane porozumienia w obrębie nauki i technologii jesteśmy w stanie logicznie dojść do rozwiązań problemów społecznych, a które będą o wiele bardziej skuteczne w zaspokajaniu potrzeb populacji świata. Nawet do tego stopnia, że nie będzie potrzeby mówić w ogóle o wojnach, biedzie, większości przestępstw i wielu innych efektach niedostatku wynikłego z systemu pieniężnego, których współczesny model nie jest w stanie rozwiązać.

Działania Ruchu mogą być krótko- lub długoterminowe, bazujące wyłącznie na środkach komunikacji niestosujących przemocy. Długoterminowo stale wyjaśniamy i dążymy do przejścia w nowy system społeczny, jak opisano wyżej. Niemniej jednak Ruch zdaje sobie sprawę, że aby to osiągnąć, potrzebuje przejściowych reform i bezpośredniego wsparcia społeczności. Dla przykładu: Chociaż „reforma pieniężna” nie jest końcowym rozwiązaniem proponowanym przez Ruch, to zalety takiego prawodawstwa wciąż są brane pod uwagę w kontekście przejścia systemowego. Podobnie paczki żywnościowe, rozdawanie używanych ubrań i inne projekty wsparcia najbiedniejszych nie są uważane za długoterminowe rozwiązanie, ale są uważane za wartościowe w kontekście pomocy innym w potrzebie, zwracając przy okazji uwagę na nadrzędny cel.

Ruch Zeitgeist nie jest wierny żadnemu krajowi ani tradycyjnej politycznej ideologii. Postrzega świat jako jeden system, a gatunek ludzki jako jedną rodzinę, i uważa, że wszystkie kraje muszą się rozbroić i nauczyć się dzielić zasobami i ideami, o ile chcemy ostatecznie przetrwać. Dlatego też promowane rozwiązania biorą pod uwagę pomoc wszystkim na planecie Ziemi, nie tylko wybranej grupie.


Za http://www.thezeitgeistmovement.com/mission-statement
Tłumaczenie: Paweł Ciniewski 

Co to jest Zeitgest Media Festival?

Uświadamiamy sobie siłę sztuki i mediów, jaka może pomóc zmienić świat. "Zeitgest Media Festival" jest corocznym światowym wydarzeniem, odbywającym się każdego lata.
Ideą jest zaangażowanie społeczności artystów oraz ich zdolności do zmiany wartości. Idea ta sugeruje, że zmiany w strukturze i ekonomii mogą się odbywać tylko w parze ze zmianą osobistą i społeczną w każdym z nas. Podczas gdy wiedza naukowa wskazuje drogę rozwoju, wielu kieruje się emocjami - a nie tą wiedzą. Zeitgest Media Festival działa, by zniwelować te poziomy wraz z wyjaśnieniem, że zmiania i doskonalenie świata już nie są uznane za podejrzane, a nawet niebezpieczne dążenie - ale raczej za najwyższy poziom osobistej/społecznej integracji jaki mamy.
Uczestnictwo w Zeitgest Media Festival nie oznacza, że każde wydarzenie musi być uwarunkowane na jakiś konkretny temat czy nawet być poświęcone doktrynie Ruchu. Jednakże - wymaga się by każdy rozumiał, zgadzał się i działał w zgodzie z ogólnym tokiem myślenia z poszanowaniem człowieka i stabilności społecznej, oraz oczywistymi czynnikami wpływającymi na globalny pogląd na planetę jako jeden system, oraz jak ten system odnosi się do Ludzkiej Rodziny.
Zeitgest Media Festival działa także na całym świecie z lokalnymi fundacjami żywnościowymi w celu bezpośredniej pomocy bezdomnym.


Za : http://www.thezeitgeistmovement.com/faq#faq10
Tłumaczenie:  Marek Matuszczak i Ekipa TZM Polska

Co to jest Z-Day?

"Dzień Zeitgeist", lub Z-day w skrócie, jest corocznym, globalnym wydarzeniem, które odbywa się w połowie marca każdego roku. Celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat Ruchu Zeitgeist. Pierwszy oficjalny "Z-Day" odbył się w 2009 roku. Wydarzenia te zostały dobrze udokumentowane przez agencje informacyjne na całym świecie, w tym New York Times w Ameryce. Archiwum listy tych wydarzeń można znaleźć na stronie zdayglobal.org.
W 2010 roku wydarzenia związane z Zday odbyły się w 330 miejscach, w ponad 70 krajach na całym świecie. Wydarzenia te zostały dobrze udokumentowane przez agencje informacyjne na całym świecie, w tym w Huffington Post w Ameryce. Więcej informacji można znaleźć na stronie zday2010.org
Wydarzenia dnia Zeitgeist mogą przybierać różne formy, począwszy od prostego pokazu filmów, na wykładach oraz interaktywnych zajęciach (pytanie-odpowiedź) kończąc.

Jeśli chcesz dowiecdzieć się więce o tym wydarzeniu, zapraszamy tutaj...


Za : http://www.thezeitgeistmovement.com/faq#faq9
Tłumaczenie:  Robert Andrzejczyk i Ekipa TZM Polska

Czy nie wystarczą nam po prostu przyzwoici ludzie w rządzie?

Nie wystarczy tylko krytykować przyczyny problemu w społeczeństwie, albo uznać, że ludzie o wysokim charakterze moralnym winni być wybierani do biur; to nieznacznie się przyczyni do rozwoju cywilizacji. Czego potrzeba to inteligentne zarządzanie surowcami ziemskimi, rozumowa i wykonalna aranżacja spraw środowiskowych i społecznych będących w zgodzie z istniejącymi zasobami i możliwościami nośnymi Ziemi. Gdyby wybrać do rządu najbardziej bezgrzeszne kobiety i mężczyzn bez dostępnych zasobów i zaawansowanej technologii, wojna, bieda i korupcja wezmą górę bez względu na to ile nowych powstanie praw i traktatów. To nie demokracja podniosła nasz standard życia, to nasze zasoby, woda, ziemia uprawna i nowe technologie. Retoryczne i papierowe oświadczenia są nieistotne w zarządzaniu sprawami człowieka i społeczeństwa.
Gdyby wszystkie pieniądze na świecie zostały zniszczone i tak długo jak mielibyśmy uprawną ziemię, fabryki, potrzebne surowce i personel techniczny, moglibyśmy zbudować wszystko i nawet zapewnić obfitość. Podczas Wielkiej Depresji na wystawach sklepowych były odkurzacze a w salonach samochody. Ziemia nadal była tym samym miejscem. Tylko w portfelach nie było pieniędzy i zdolności nabywczej. Na początku II wojny światowej, USA miało około 600 samolotów bojowych pierwszej klasy. Szybko pokonaliśmy ten niedobór produkując ponad 90 000 samolotów rocznie. Pytanie na początku II wojny światowej brzmiało: Czy mamy wystarczająco pieniędzy żeby wyprodukować wymagane narzędzia wojenne? Odpowiedź brzmiała: Nie, nie mieliśmy wystarczająco pieniędzy czy złota, ale mieliśmy więcej surowców niż potrzeba. To dostępne surowce i personel techniczny umożliwiły Stanom Zjednoczonym osiągnąć produkcję i wydajność konieczną do wygrania wojny.
Wydaje się, że prawdziwe bogactwo każdego kraju jest w ich surowcach naturalnych i ludziach, którzy pracują w kierunku osiągnięcia bardziej humanitarnego stylu życia przez wyeliminowanie niedostatku. Wszystkie systemy społeczne, bez względu na filozofię polityczną, wierzenia religijne, czy zwyczaje, ostatecznie zależne są od surowców naturalnych -- na przykład czystego powietrza i wody czy ziem uprawnych – i przemysłowego wyposażenia oraz personelu technicznego do osiągnięcia wysokiego standardu życiowego. System oparty na pieniądzach został zaprojektowany setki lat temu i nawet wtedy nie był do końca odpowiedni. Nadal używamy tego starodawnego systemu, który jest prawdopodobnie odpowiedzialny za większość obecnych problemów. Nie mam wątpliwości, że nawet najbogatszej osobie dzisiejszych czasów żyłoby się dużo lepiej w wysokoenergetycznym społeczeństwie proponowanym przez Venus Project.

Jeśli wszystko będzie zestandaryzowane to co z ludzką kreatywnością? Czy nie będziemy przymuszani do życia wśród "gotowców" ? Trochę kojarzy mi się to z mundurkami komunistów ...

Normalizacja nie oznacza monotonności. Już dziś żyjesz w zestandaryzowanym świecie, od sytemu miar SI, poprzez parametry prądu w gniazdku, wymiary cegły, rozmiary kartki papieru, rozmiary opon, rodzaj ładowarki do telefonu, średnice rur, rodzaj protokołu w jakim wymieniane są między nami są te słowa.

Jesteś otoczony przez "gotowce" ale akceptujesz je, co więcej, mogę powiedzieć, że jeśli wszystkie by nagle zniknęły, twoje życie uległo by drastycznemu pogorszeniu. Wszystkie rzeczy, na których opiera się współczesne życie, rzeczy, z których korzystasz codziennie nie zastanawiając się jak działają, wszystkie one oparte są na setkach, tysiącach "komunistycznych mundurków", standardów. Ustalone dziesiątki lat temu udowodniły swoją przydatność i słuszność.

Rozmawiając o tym, musimy także uświadomić sobie, że to obecny system daje nam jedynie iluzje wyboru. Pamiętaj, że jesteśmy wolni tylko w granicach siły nabywczej własnego portfela. To właśnie powoduje, że większość ludzi na świecie skazana jest na dobra, które są monotonne i takie same, produkowane w milionach egzemplarzy, ponieważ tylko taka produkcja w obecnym systemie umożliwia ich tanie wytworzenie.

Dopiero w modelu wysoce zautomatyzowanej gospodarki lokalnej i rozproszonej, w której wszelkie projekty są ogólnie dostępne (w skrócie NL/RBE), będziemy mogli mówić o rozwoju kreatywności. Wyobraź sobie świat, gdzie jeśli nie jesteś zadowolony, powiedzmy, z roweru, który pożyczyłeś z lokalnej biblioteki przedmiotów, wchodzisz w internet, przeglądasz bazę setek, tysięcy części i udogodnień zaprojektowanych przez ludzi na całym świecie i jeśli mimo wszystko nadal nie znajdziesz tego, co ci pasuje, ściągasz projekt z internetu, modyfikujesz wedle uznania, a zmienione części drukujesz na drukarce 3D. OpenHardware na zaawansowanym poziomie! Albo wyobraź sobie, że potrzebujesz nowych spodni. Zamiast wybierać z kilkudziesięciu modeli dostępnych w standardowym dzisiejszym sklepie, modyfikujesz projekt spodni. Dodajesz dowolny kolor lub wzór, grafikę, dowolny krój, długość etc. To jest dopiero moc twórcza we własnych rękach... a nie pseudo wybór między półkami w sklepie.

Na szczęście powoli widzimy już narodziny takiego świata. Do tej pory zaspokajanie potrzeb wyglądało tak, że musiał się znaleźć przedsiębiorca z pomysłem na produkt (tu trzeba zaznaczyć, że 80% firm upada w przeciągu pierwszych dwóch lat, co głównie oznacza, że ich produkty nie są trafione), który zgromadził kapitał (najczęściej pożyczając kasę od rodziny, albo znajdując inwestorów). Następnie wypuszczał on produkt na rynek i miał nadzieję, że się sprzeda. Dzisiaj, dzięki rewolucji informacyjnej, możemy ten proces odwrócić: to ludzie mogą sygnalizować wytwórcom czego potrzebują. Doskonałym przykładem będzie tutaj www.quirky.com , gdzie, poprzez głosowanie, to właśnie potencjalni użytkownicy decydują o tym, który projekt zostanie ufundowany przez inwestorów, trafi do produkcji, a w rezultacie do rąk konsumenta. Tak właśnie działa crowdsourcing. Kolejnym przykładem wykorzystania tego mechanizmu jest www.thingiverse.com - strona do udostępniania projektów przedmiotów, które można następnie wydrukować na drukarkach 3D.

Takie rozwiązania stają się coraz bardziej popularne, crowdsourcing i crowdfunding powoli oddają decyzyjność w nasze ręce. To, jakie będziemy podejmować decyzje, jest już kwestią edukacji, wokół której właśnie skupia swoje działania Ruch Zeitgeist.

Paulina Konstancja Maciejewska, Paweł Richter

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.