Organizacja Społeczna

TZM Polska

"Nigdy nie zmienisz stanu rzeczy poprzez zwalczanie istniejącej rzeczywistości. Aby coś zmienić zbuduj lepszy model, który sprawi, że istniejący będzie przestarzały."

R. Buckminster Fuller


Kim jesteśmy


Czym jest Ruch Zeitgeist?

 

 

Opis skrócony

Ruch Zeitgeist jest pokojową, promującą zrównoważony rozwój grupą ludzi działających obecnie w ponad 1000 Regionalnych Chapterach w 70-ciu krajach świata. Podstawowa struktura Ruchu zawiera w sobie Chaptery, Zespoły, Projekty i Wydarzenia. Chaptery są zasadniczo tym co definiuje Ruch i każdy z nich pracuje nie tylko na rzecz szerzenia świadomości na temat źródeł naszych dzisiejszych problemów społecznych, ale też w celu przedstawienia logicznych, naukowych rozwiązań i metod, którymi możemy się posłużyć by zaktualizować i poprawić nieco obecny system społeczny i stworzyć prawdziwie odpowiedzialne, zrównoważone, pokojowe społeczeństwo na świecie. Działając poprzez globalne i regionalne projekty edukacyjne i programy społeczne, mamy na celu stworzenie globalnego ruchu, jednoczącego ludzi niezależnie od narodowości, religii czy poglądów politycznych, skupiającego ich wokół wspólnych wartości i potrzeb, związanych z naszym przetrwaniem i rozwojem.
Ruch Zeitgeist zakłada, że poprzez edukację społeczeństwa i aktywizm ukazujący problemy i alternatywne rozwiązania dla obecnego, upadającego już systemu, możemy doprowadzić do zaniku poparcia społecznego dla obecnego systemu i otworzyć furtkę zmianom, które prędzej czy później musza nadejść. Według nas tradycyjne metody prowadzenia polityki i handlu nie są wystarczające do wprowadzenia takich zmian w systemie, które uczynią go wystarczająco zrównoważonym i przyjaznym człowiekowi ponieważ oparte są na tej samej błędnej i tradycjonalistycznej logice, która doprowadziła nas do tych problemów.
Celem prowadzącym do przemiany, kiedy uwaga społeczeńśtwa będzie dostatecznie skupiona na tym zagadnieniu, będzie wprowadzenie takiego modelu gospodarczego, który oparty będzie na prawdziwie naukowym toku myślenia uwzględniającym techniczne czynniki wspierające ludzkie predyspozycje, zdrowie społeczne i odpowiedzialność środowiskową w sposób długoterminowy. Jako, że ten nowy model oparty jest na Zarządzaniu Zasobami i Prawie Naturalnym (Nauce), które w logiczny sposób stanowią punkty wyjściowe do wszystkich procesów decyzyjnych i działań, często nazywa się go "Gospodarką Opartą na Zasobach i Prawie Naturalnym". Wprowadzenie go w życie nie opiera się jednak na stworzeniu jakiejś instytucji, ale na praktycznym wdrożeniu toku myślowego, który wykorzystuje Metodę Naukową do celów społecznych i pozwolenie mu na manifestowanie się w naturalny sposób bez ograniczeń, w miarę jak pojawiać się będą nowe możliwości.

 

Kto może należeć do Ruchu Zeitgeist i z czym to się wiąże?

Ruch Zeitgiest nie funkcjonuje wedle tradycyjnych, utartych schematów organizacyjnych. Co za tym idzie nie ma czegoś takiego jak składanie wniosków o członkostwo, legitymacje członkowskie itd. Jedyne z czym się można spotkać to osoby od czasu do czasu wypowiadające się w imieniu Ruchu. Zazwyczaj są to osoby, które już od szeregu lat pomagają w jego budowaniu i koordynacji.

Prawda jest jednak taka, że Ruch Zeitgiest jest jedynie ideą bez konkretnego kształtu. Z angielskiego "The Zeitgeist Movement" oznacza dokładnie "Poruszenie Ducha Epoki" czyli inaczej "Zmiana dotychczasowych hierarchii wartości, dominujących trendów społeczno-gospodarczych i innych. Wedle takiego rozumienia sprawy każdy, komu zależy nad tym by świat zmieniał się na lepsze, by ograniczać nasz negatywny wpływ na świat, środowisko i siebie nawzajem, w pewnym sensie jest zwolennikiem Ruchu Zeitgeist lub nawet jego (czasem nieświadomym :) członkiem. W ostatecznym rozrachunku nie ma znaczenia to, czy w swoich działaniach posługujesz się nazwą TZM czy nie i czy utożsamiasz się z nią. Liczy się to co robisz.

Ci, którzy wybierają posługiwanie się nazwą Ruchu i otwarcie się z nim utożsamiają robią to najczęściej dlatego, że widzą w tym szansę łatwego znalezienia osób, które na podobnym poziomie rozumieją przyczyny dzisiejszych problemów światowych jak i widzą podobne, oparte o metodę naukową, rozwiązania. Jest to swego rodzaju "baner", który podnieść może każdy działając na własną rękę bądź łącząc się w większe grupy (na poziomie miasta, województwa, kraju czy świata) dzielące się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami i pomocą w dążeniu do wspólnego celu.

Ogólne Wnioski

W opinii Ruchu, nasze społeczeństwo odcięło się od świata natury poprzez swoje techniki produkcji, dystrybucji i organizacji społecznej, które mają niewiele wspólnego z zasadami, jakimi rządzi się otaczające nas środowisko, a także nie uwzględniają aktualnego stanu wiedzy naukowej dotyczącej zdrowia publicznego i zrównoważonego rozwoju.

Cykliczna konsumpcja

Przykładowo, używany przez nas , oparty na zysku i nakierowany na "wzrost" system monetarny stał się największym niszczycielem świata natury i zrównoważonych ludzkich wartości. Cała światowa gospodarka wymaga "cyklicznej konsumpcji" by działać, co oznacza, że pieniądze muszą być w ciągłym obiegu. Musimy więc stale wprowadzać do obiegu nowe produkty i usługi, bez względu na stan środowiska i faktyczne potrzeby ludzi. To "cykliczne" podejście zawiera jednak krytyczny błąd logiczny ponieważ, jak wiemy, zasoby na naszej planecie nie są nieskończone, a Ziemia jest w zasadzie zamkniętym systemem. Założenie, że cykl konsumpcji nie może zostać przerwany jeśli nie chcemy odbierać ludziom zatrudnienia w rezultacie umożliwiając kontynuację funkcjonowania systemu rynkowego będzie zgubne dla środowiska w tym zamkniętym systemie, jakim jest nasza planeta. Prawdziwym celem gospodarki, z definicji, jest gospodarne, strategiczne podtrzymywanie i zwiększanie wydajności. Obecny system ma z gruntu odmienne cele.

Nieskończony wzrost

Model Rynku Monetarnego opiera się na traktowaniu pieniądza jako Towaru, który jest tworzony z Długu oraz sprzedawany z Zyskiem z Odsetek. To jest najzwyklejsza "Piramida Finansowa". Za każdym razem gdy ten Towar (Pieniądz) jest sprzedawany (Pożyczki Bankowe), powstaje potrzeba spłacenia go (Dług) wymagająca większej ilości pieniędzy generowanych przez opłaty od Zysku (Odsetek). Problem w tym, że wartość Odsetek potrzebna do spłacenia oryginalnego długu zwyczajnie nie istnieje w Puli Pieniędzy. Co za tym idzie, Bankructwo czy Niewypłacalność nie są skutkami ubocznymi tego systemu, ale czymś nieuniknionym, ponieważ w każdym momencie poziom długu przewyższa ilość dostępnych pieniędzy. To tworzy poważny niedobór pieniędzy, który na wielu płaszczyznach dotyka wielu ludzi.

Wartość niedostatku

Zgodnie z powyższą zasadą, utrzymywanie niedostatku pozwala na lepsze realizowanie zamierzeń leżących u podstaw systemu monetarnego. Oznacza to, że niedostatek zasobów jest dla przemysłu pozytywnym zjawiskiem (choć jedynie w któtkoterminowej perspektywie), ponieważ pozwala na wygenerowanie większych zysków na każdej jednostce danego zasobu. Jest to zgodne z monetarnym prawem Popytu i Podaży, a co za tym idzie koncepcji "Wartości" w ekonomii. Takie zasady tworzą wypaczony system motywacji ignorujący problemy środowiskowe i negatywne skutki niedostatku (nie mówiąc już o sztucznym pozbawianiu ludzi dostępu do niezbędnych zasobów, co z technicznego punktu widzenia jest problemem do rozwiązania). System ten nie może i nie jest w stanie zaspokoić potrzeb większości, ponieważ nie jest to wydajne z finansowego punktu widzenia.

Problemy i brak wydajności = Zysk

System ten potrzebuje również problemów i nieustannej aktywności konsumenckiej, by móc funkcjonować. Im więcej osób cierpi na raka i im więcej samochodów się psuje, tym lepiej dla gospodarki, która może zająć się tymi problemami. Takie podejście w nieunikniony sposób prowadzi do braku poszanowania dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Trwałość, wydajność i konserwacja są wrogami tego systemu.

Wydajność kosztowa i nieodpowiedzialne zaniżanie trwałości dóbr

Istnieje także mechanizm Wydajności Kosztowej, który wymaga cięcia kosztów w celu utrzymywania konkurencyjności na rynku, w związku z czym każdy produkt tworzony dziś przez korporacje, projektowany jest z zasady w gorszej niż technicznie dostępna jakości. Nie jest możliwe stworzenie "strategicznie najlepszego" i najtrwalszego produktu w ramach takich zasad. Przekłada się to również na karygodny poziom marnotrawstwa zasobów i czasu. Ten sam mechanizm wzmacnia zachowania związane z brakiem poszanowania dla środowiska, wykorzystywaniem i zanieczyszczaniem go, które stanowią stały element naszego dzisiejszego świata.

Marnotrawienie i ograniczanie Potencjału Ludzkiego

Jeśli mowa o dzisiejszych Zawodach, musimy sobie zadać pytanie jaki jest ich cel i do czego są potrzebne. W rzeczywistości, większość dzisiejszych zawodów nie jest bezpośrednio powiązana z zaspokajaniem potrzeb życiowych. Są one raczej sztucznie tworzone po to, by dać ludziom jakąkolwiek pracę, aby mogli zachować swoją moc nabywczą w świecie, w którym rozwój technologiczny postępuje wykładniczo, co wypiera ludzi z miejsc pracy.
Często w polityce mówi się o potrzebie "tworzenia nowych miejsc pracy". Teoretycznie, nowym zawodem może stać się nawet siedzenie cały dzień w pokoju i testowanie gumy do żucia za pieniądze, ale czy takie zajęcie byłoby godne ludzkiego potencjału? Czy naprawdę warto marnować nasze zdolności umysłowe na tak proste czynności z czysto "gospodarczych" powodów, bez względu na to, jaki ma to wpływ na rozwój jednostki czy społeczeństwa? Takie podejście może się wydać jeszcze dziwniejsze gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że automatyzacja wraz z rozwojem technologii staje się o wiele bardziej produktywna i wydajna niż praca ludzka i mogłaby uwolnić nas od monotonnych czynności.
Patrząc na to z innej perspektywy, sam fakt, że ludzie, w celu zdobycia środków do życia, są zmuszeni być na usługach firm lub klientów i wykonywać dla nich prace, które bardzo często marnotrawią ludzki potencjał, może być uznany za swego rodzaju formę ucisku czy niewolnictwa. Jeśli potrzebę "nieskończonego wzrostu gospodarczego" zestawimy z mechanizmem długu, wbudowanym w naszą gospodarkę oraz wymogiem poddawania się jakiejś formie pracy najemnej, w celu zdobycia środków do przeżycia, bez względu na jej cel czy użyteczność, wtedy wyłoni nam się obraz strukturalnej formy opresji niższych klas społecznych (które mają największe długii tym samym największą presję by zarabiać na wszelkie możliwe sposoby).
Jak wcześniej wykazano, postęp w nauce i technice pokazuje, że mamy możliwość zautomatyzowania znacznej ilości zawodów. Im więcej automatyzacji pracy, tym bardziej staje się ona produktywna. Z tego powodu marnowanie naszych ludzkich możliwości na proste, powtarzalne prace, takie jak np.: kelner, sprzedawca w kiosku, czy pracownik taśmowy w zakładzie produkcyjnym jest niedopuszczalne. Co więcej, to nieodpowiedzialne, że posiadając obecne techniczne możliwości nie stosujemy ich do automatyzacji wszystkich możliwych gałęzi gospodarki w celu dostarczenia niezbędnych dóbr dla wszystkich ludzi na Ziemi, co spowodowałoby zwiększenie równowagi społecznej, a tym samym zmniejszenie przestępczości i poziomu przemocy.
Faktem jest, że system monetarny nie może już dłużej sprawnie funkcjonować, ponieważ wielkie korporacje w celu zaoszczędzenia pieniędzy, będą dalej wprowadzać automatyzację w coraz większej ilości stanowisk pracy, prowadząc do migracji siły roboczej do innych gałęzi gospodarki. Na przestrzeni ostatniego stulecia zaobserwowaliśmy migrację znacznej ilości ludzi z gałęzi przemysłu do gałęzi usługowej. Problem w tym, że obecnie automatyzacja zaczyna się pojawiać także w sektorze usług, co będzie prowadzić do stopniowego załamania się gospodarki, ponieważ mniejsza ilość osób pracujących oznacza mniejszą siłę nabywczą, za czym idzie spadek konsumpcji i wzrostu gospodarczego.
Wielu obeznanych w ekonomii z pewnością nie zgodzi się z takim scenariuszem, podając podręcznikowe twierdzenie: "Wraz z wypieraniem ludzi na rzecz maszyn z jednej gałęzi gospodarki, rynek zawsze będzie tworzyć w innych miejscach nowe zawody, które będą w stanie pomieścić tych nowych bezrobotnych". To twierdzenie na dzień dzisiejszy powoli przestaje być prawdziwe. Szacuje się, że już dzisiaj mamy możliwości potrzebne do zautomatyzowania ponad 70% obecnych zawodów. Gdy automatyzacja na dobre zagości w sektorze usług, czyli w kasach, sklepach, urzędach, restauracjach, w pracach porządkowych, to ta ogromna ilość nowych bezrobotnych będzie musiała znaleźć takie zawody, które ze względu na swoją złożoność, mogą być wykonywane tylko przez ludzi i okaże się że, takich zawodów będzie po prostu za mało.
Podsumowując, już dziś ludzkość ma dostęp do wysoko zaawansowanych technologii, które bez problemu mogą dostarczyć niezbędnych dóbr każdemu mieszkańcowi Ziemi. Jest to możliwe do zrealizowania poprzez implementację modelu gospodarki opartej na naukowym zarządzaniu surowcami i użyciu nowoczesnych technologii. To jest właśnie celem Ruchu Zeitgeist - sprawić by ludzie zdali sobie sprawę ze obecnych możliwości technicznych i korzyści z ich płynących, co stopniowo doprowadzi do zmiany na lepsze dla całej ludzkości.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.